איור ‭11.4‬ משלוח הודעות מוצפנות וחתומות בשיטת הצפנה המשתמשת במפתח ציבורי