איור ‭11.1‬ תרשים של אלגןריתם הסתברןתי לבדיקת ראשןניןת