11 אלגוריתמים הסתברותיים או איך עושים את זה בהטלות מטבע?

לכל משתתף מתוך חפיסה בת שישה ( . ראשית , מפעילה איה את פונקציית ההצפנה שלה , , EncrA ומצפינה את תיאורי 52 הקלפים . זכור שמהלך המשחק כולו נבדק אחר כ , ך ואז חושפים שני המשתתפים את פונקציות ההצפנה שלהם , כך שאיה אינה יכולה להצפין קבוצה לא חוקית של קלפים , כזאת המכילה , למשל , 20 " אסיםי ! באמצעות הטלות מטבע , או בכל אמצעי אחר , טורפת איה את החפיסה המוצפנת , ואת הרשימה המתקבלת שולחת לבועז . למרות שבועז יודע בדיוק כיצד נראות 52 ההודעות המוצפנות לאחר פענוח , אין לו כל דרך לגלות איזו הודעה מצפינה איזה קלף משום שהסדר שבו נשלחו ההודעות אינו ידוע לו , ואילו EncrA ו- DecrA הם סודה השמור מאוד של איה . עתה לחלוקת הקלפים עצמה . בועז בוחר עשרה קלפים מוצפנים , חמישה מהם הוא מצפיו פעם שנייה על-ידי הפעלת פונקציית ההצפנה שלו , crEn 8 , ואז הוא שולח לאיה את כל עשרת הקלפים . עכשיו נמצאות בידי בועז 42 קופסאות נעולות במנעולה של איה , ובידי איה - עשר קופסאות , חמש נעולות במנעול שלה וחמש נעולות בשני המנעולים . איה פותחת את עשרת המנעולים שלה , כלומר מפעילה על עשר ההודעות שהתקבלו מבועז את פונקציית הפענוח . Decr...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה