איוך ‭10,7‬ שני מבנים טיפוסיים של מעבדים ברשתות סיסטוליות