איור ‭10.4‬ רשת המיוו ץוג - פרד עבור שמונה פריט י ם