אייי ‭9.11‬ אוטומט סופי המזהה מליס המכילות מספר זוגי של ‭D י-a‬