איור ‭9.9‬ רדוקציה מבעיית העצירה של מכונות טיורינג אל ריצוף חצאי סריג (שים לב כיצר מחליפים ייכו ‭"ו "‬לא " תפקידים‭(.‬