אי‭9.7 ר,‬ קידוד הסרט ומיקוס הראש של מכונת טיורינג כשני מספריס