אייר ‭9.5‬ הרצה לדוגמה של מכונת הטיורינג מאיור ‭9.4‬