אייי ‭9.4‬ תרשים מעבר-מצבים של מכונת טיורינג פשוטה