9 אוניברסליות אלגוריתמית וחסינותה או המכונות הפשוטות ביותר שעושות את זה

כ'ר אשר תמצא ד ~~ ו ~ ' , ג : ל' .. ~~ ה . jrj ~ : ; נ ) קהלת ט ( 10 , בפרק זה נבחן מכונות אלגוריתמיות מן הסוג הפשוט ביותר שניתן להעלות על הדעת , פרימיטיביות להדהים בהשוואה למחשבים ושפות תכנות של היום . אף על פי כן , מכונות אלה חזקות דיין כדי לבצע את האלגוריתמים המורכבים ביותר . על רקע המגמה העכשווית , לפיה נעשים מחשבים מורכבים ומתוחכמים יותר מדי שנה , עשויה מטרה זו להיראות כתרגיל מחשבתי גרידא וחסר תכלית . אולם , מטרתנו היא משולשת . ראשית , ישנו הסיפוק האינטלקטואלי הצומח מגילוי אובייקטים שהם פשוטים ביותר ועם זאת בעלי עוצמה חזקה כרצוננו . שנית , דרושה לנו הצדקה באשר לאופיין הפסקני והכוללני של הטענות השליליות שהצגנו בשני הפרקים הקודמים , אשר מתייחסות לבעיות שאין עבורן פתרונות סבירים או שאין עבורן פתרונות בכלל . העובדות שתוצגנה להלן תהווינה ראיה כבדת משקל לנכונותן של טענות אלה . לבסוף , על בסיס טכני לחלוטין נראה שאפשר להוכיח , בעזרת מכונות פרימיטיביות אלה , רבות מן התוצאות שהצגנו קודם בנוגע לאי-סבירות ולאי-כריעות . ובכן , הבה נראה קודם כל עד כמה ניתנים הדברים לפישוט . תרגי : ו בפישוט כתונ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה