איור ‭8.10‬ הכר ע ה באמצ עות ח יפ וש אחר מסמך אישור מאחד משני הסוגים