איןר ‭8.8‬ הוכחת אי-כריעותה של בעיית העצירה ‭S ,‬ בולעת את S