אייי ‭8.7‬ הוכחת אי-כריעותה של בעיית העצירה , התכנית S