איור ‭7.14‬ קונפיגורציה של משחק מחסום הדרכים שבה יכולה תמר לנצח