איור ‭7.12‬ רדוקציה של מטלול המילטוני למטלול של הטוכן הנוטע