איור ‭7.9‬ רשת עריםדtמסלול מינימלי העובר דרד כל הערים