איוך ‭7.7‬ שיפורים אלגוריתמיים הנובעים משיפורים במהירות המחשב