איור ‭7.1‬ מקרה פרטי בגודל ‭3x3‬ של בעיית שיבו \ הקופים