איור ‭6.10‬ צעדים ראשונים אחדים בכליאת הנמרים מאיור ‭6.8‬