איור ‭6.6‬ חסמים עליונים ותחתונים לבעיה אלגוריתמית