אייר ‭6.5‬ רשימה , ועץ חיפוש בינרי ארוך וצר שלה (השווה עם אייר ‭( 2. 13‬