איור ‭6.4‬ הרצה טיפוסית של המקרה הגרוע ביותר בחיפוש בינרי