איור ‭6.3‬ חיפוש בינרי עט נקודות בדיקה ועט חסמי זמו מקומייט