איור ‭5.1‬ גרסה שגויה של תרשיס הזרימה לסיכוס משכורות מאיור ‭2.4‬