איןר ‭4.2‬ מציאת המרחק המקסימגי עג-ידי סריקה בכיוון השעון