איור ‭2.4‬ תרשיס זרימה לנרטה המתוחכמת של אלנוריתס טיכוס המשכורות