איור ‭2.1‬ שני מעברים של אלגוריתם מיוו הבועות על רשימה בת חמישה פריטים (החיצים מצביעים על פריטים שמחליפים ביניהם , ולא על פריטים שמשווים ביניהם‭(.‬