2 אלגוריתמים ונתונים או איך עושים את זה?

וזה א C ' ר נ ח ; : א ~ ! י ; ו : ) ח'שברא ו ( 15 , למדונ כבר שאלגוריתמים מכילים הוראות יסוד שנבחרו בקפדנות , והו אשר מורות אילו פעולות יסוד יש לבצע , לא דנו עדייו באופו סידורו של ההוראות באלגוריתם , סידור שעל פיו יכלו אדם או מחשב לדעת באיזה סדר בדיוק יש לבצע את הפעולות . כמו כו לא דנו בעצמים שעליהם מפעילים את ההוראות האלה , ניתו לומר שאלגוריתם מבוצע על-ידי רובוט קטו , או מעבד ( , processor ) שאפשר לכנותו , אולי , ייאץ-רץיי , המעבד מקבל פקודות ללכת הנה והנה , ולבצע דבר זה או אחר , כאשר יידבר זה או אחריי הוא אחד מביו פעולות היסוד של האלגוריתם . באלגוריתם סיכום המשכורות מו הפרק הקודם , נצטווה אץ-רץ הקטו לרשום בתחילה את המספר , 0 ואז לסרוק את רשימת העובדים , למצוא את המשכורת של כל עובד ולהוסיפה למספר הרשום , כמובו , חיוני ביותר שהפעולות תתבצענה בסדר מסוים , יש אפוא חשיבות עליונה לא רק לכך שהוראות היסוד תהיינה בהירות וחד-משמעיות , אלא גם שהמנגנוו המפקח על סדר ביצועו יהיה כזה , אם כו , על האלגוריתם להכיל הוראות בקרה שתפקידו לדחוף את המעבד בכיווו זה או אחר , לצוות עליו מה לעשות בכל צעד , ולו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה