תודות

א r : ח ככרדכי ( תחל ~ ם ק ( , 1 "ל '; התודה הראשונה שלוחה למכון ויצמן למדע , בו מצאתי סביבת עבודה אידיאלית , תומכת ומעודדת . חלקים מן המהדורה המקורית של הספר נכתבו בעת ביקורי במרכז המחקר של חברת דיגיטל בקליפורניה בקיץ 1985 ובמחלקה למעדי המחשב באוניברסיטת קרנגי , ? -ז לון בפיטסבורג , בשנת הלימודים ח . 1986 ברצוני להביע את רגשי תודתי העמוקים על שניתנו לי הזדמנויות אלה לעבוד על הספר ללא הפרעה . תרצה יובל , העורכת הראשית של תכניות האוניברסיטה המשודרת בגלי-צה"ל ראויה לתודה מיוחדת על ששיכנעה אותי להכין את סדרת ההרצאות שממנה צמח לימים ספר זה . ברצוני להודות לעמיתי במכון ויצמן , אי פנואלי , עי שמיר ושי אולמן , על שיחות בנושאים הקשורים לחומר המופיע בספר זה , מדהים עד כמה יכולים חוקרים מעולים שכאלה להשפיע על גישתו ;; וכללית של מחבר . תודתי העמוקה נתונה לחברי הרבים למקצוע אשר קראו והעירו הערותיהם על הגרסאות השונות של הספר . אזכיר במיוחד את מי בן-ארי , סי ברוקס , יי גל-עזר , מי ורדי , עי פיאט ורי רוזנר . ברצוני להביע את הערכתי העמוקה לצוות שעסק בתרגום הספר לעברית , בעריכתו ובהוצאתו לאור . בראש וב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה