תוכן העניינים

פתח דבר lX תודות xv חלק 1 פרקי מבוא 1 . 1 הקדמה וסקירה היסטורית או מה הז רבכר ? 3 . 2 אלגוריתמים ונתונים או א'ך עוש ' ס את זה ? 19 . 3 שפות תכנות או ך'א ס'עוש את זה באמצעות מחשב ? 53 חלק II שיטות תכנון וניתוח 79 . 4 שיטות אלגוריתמיות או א'ך עוש'ס את זה באופן ש'טת 81 ? ' . 5 נכונותם של אלגוריתמים או ך'א ס'עוש את זה נכון 94 ? . 6 יעילותם של אלגוריתמים או ך'א ס'עוש את זה בזור ? 124 חלק 111 מגבלות וחסינות 155 . 7 חוסר יעילות סבירות-ואי או רא תמ'ד אפשר רעשות את זה בזור 157 . 8 בעיות שאינן ניתנות לחישוב או ס'מפער - א' אפשר רעשות את זה בכרר ! 190 . 9 אוניברסליות אלגוריתמית וחסינותה או המכונות הפשוטות ותר'ב שעושות את זה 218 * הוצאת קורן , ירושליס , איפשרה לנו באדיבותה לצלס את קטעי הפטוקיס המופיעיס בטפר מתוך תנ יי ך שהודפט באות קורן שבהוצאתה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה