רשימת בעלי זכויות היוצרים

אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה . We are grateful to the copyright holders who granted their permission to use the items that appear in this book . תמונת העטיפה : מתוך הסרט איה , אוטוביוגרפיה דימיונית . באדיבות מיכל בת אדם . תמונה בעמוד : 25 מתוך הסרט החברים של יאנה . באדיבות ולנטין בלונוגוב . תמונות בעמודים : 109 , 32 מתוך הסרט לנגד עיניים מערביות . באדיבות יוסף פיצ'חדזה . תמונה בעמוד : 61 מתוך הסרט החיים על פי אגפא . באדיבות יורם כסלו . תמונות בעמודים : 71 , 67 מתוך הסרט המרחק . באדיבות דן וולמן . תמונה בעמוד : 81 מתוך הסרט זולגות הדמעות מעצמן . באדיבות איתן גרין . תמונות בעמודים : 102 , 100 , 90 מתוך הסרט אדי קינג . באדיבות גידי דר . תמונה בעמוד : 123 מתוך הסרט קלרה הקדושה . באדיבות ולנטין בלונוגוב . תמונה בעמוד : 130 מתוך הסרט דברים . באדיבות עמוס גיתאי . תמונה בעמוד : 137 מתוך הסרט האח של דריקס . באדיבות דורון צברי . תמונות בעמודים : 149 , 141 מתוך הסרט איה , אוטוביוגרפיה דימיונית . באדיבות מיכל בת אדם . תמונה בעמוד : 171 מתוך הסרט לילסדה , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה