8 האוטוביוגרפיה הנשית

ז'אנר האוטוביוגרפיה מצא את דרכו לקולנוע הישראלי עוד בשלהי שנות השבעים . כחלק מהעמדה הביקורתית שהציגו יוצרי הקולנוע בשנים ההן , שעיקרה " השיבה אל העבר" ( גרץ , ( 1993 שבו מספר סרטים אישיים אל העבר הפרטיקולרי כדי לתאר את תהליך כינון הזהות הצברית ולחשוף אגב כך את כתמי העיוורון שבו . רובה חוליות ( אילן מושינזון (; 1979 מחבואים ( דן וולמן (; 1980 טרנזיט ( דניאל וקסמן ( 1980 הם סרטים אוטוביוגרפיים המציגים במרכז העלילה סיפור חניכה ( bildung ) של הצבר , ובד בבד חושפים את הסיפורים שנעלמו מהנרטיב הישראלי ההגמוני , ביניהם סיפור הגעתם ארצה של ניצולי השואה . אוטוביוגרפיות קולנועיות אלה חשפו את חשבון הנפש של החברה הישראלית כולה לאחר מלחמת יום הכיפורים והמהפך הפוליטי של 1977 שבא בעקבותיה , ועורר בישראלים ההגמוניים חרטה מסוימת על דרכם . אלה שוחט מציגה תפנית זו כמשבר ערכים של הישות הצברית , שראתה עצמה מאז ומעולם כאנטיתזה ליהודי הגלותי . לטענתה , הגעתם ארצה של ניצולי שואה בסמוך לקום המדינה ומיד אחריה אילצה את הצבר להתמודד עם יהדותו והעמידה בסימן שאלה את יכולתו להוסיף להדחיקה ( שוחט . ( 205 , 1991 הדחקה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה