הרוסים מנקודת מבט פנטסטית: קלרה הקדושה (אורי סיוון וארי פולמן 1999)

הסיום הפנטסטי של החברים של יאנה מתקשר לנרטיב רוסי אחר , קלרה הקדושה . סרט זה שבוים בידי שני במאים ישראלים – ארי פולמן ואורי סיוון – מציע מבט ייחודי על העלייה הרוסית , ובתוך כך גם על החברה הישראלית הקולטת אותם . במובן זה הוא יכול להתפרש כמענה אפשרי לתהייתו של קימרלינג שצוטטה בראשית הפרק הנוכחי אודות מלוא המשמעות של העלייה הרוסית בעתיד . ובמילותיו , " השפעה זו תתבטא גם במישור הערכי והזהותי , וכתוצאה מכך גם בכללי משחק הבסיסיים " . ( קימרלינג . ( 20 , 2004 אך פולמן וסיוון אינם עוסקים בספקולציות על העתיד אלא בהקצנה פנטסטית של המציאות הישראלית של סוף האלף , מציאות הכופה קיום נפרד על העולים ומתבטאת בשחצנות גוברת מצד הישראלים . שזירת ההתרחשות בשומקום ישראלי – מרחב פריפרי דמוי עיירת פיתוח , מקום שבו שילוב אוכלוסיות ותיקות ומבוססות ואוכלוסיות חדשות ותלושות אינו עולה בקנה אחד עם שום מציאות קיימת – היא המעניקה את תחושת ההזרה הכמו–מדע בדיונית של הסרט . קריאה מקרוב תגלה שזהו מרחב פוסט–אפוקליפטי , מרחב מוכה אסון שסימניו ניכרים בעיקר בטבע המקיף את השומקום של העיירה , אך גם בבשורות על אסון נוסף הקרב וב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה