סיפורה של היברידיזציה: לנגד עיניים מערביות (יוסף פיצ'חדזה 1996)

סרט זה שכבר נידון בספר זה בהקשר אחר היה לסרט הראשון שהעז לבחון את העלייה מברית המועצות כטראומה . באמצעות סיפורו של גרי , סטודנט ישראלי לאדריכלות החוקר את אדריכלות הבאוהאוס הגרמני בארץ , מגולל הסרט את סיפורה של נאמנות העולה החדש , detente ) 2 מצרפתית : הפוגה ) הוא הכינוי למדיניות שנקטו ארצות הברית וברית המועצות בשנות השבעים של המאה ה–20 שנועדה להפחית את המתיחות בין שתי המעצמות . 3 הביטוי היחיד כמעט לאותה עלייה נמצא בסרטו העלילתי הראשון של איתן גרין , לנה , ( 1982 ) באופן שבו נתפסו העולים האמיצים שהגיעו ארצה לאחר מאבקים ארוכים בשלטונות . 4 למעט הבמאי ג'ורג' עובדיה שהגיע ארצה מאיראן והתיק את הנרטיבים ואת הסגנון הקולנועי האיראני אל המרחב הישראלי . ראו סיגלית בנאי , " סרט ערבי בעברית ? ' גלות' ו'מולדת' בסרטיהם של יוצרי ' בורקס' מזרחיים , " עבודת גמר לתואר שני , אוניברסיטת תל אביב , . 2008 5 ראו פרק , 5 "הקינה על מות האב . " למולדתו הישנה , כביכול על מנת לבטא את העובדה כי אין די בהתקת מקום המגורים הגיאוגרפי כדי להביא לשינוי אופי זהותו של אדם . המסע בעקבות האב , שהוא גם מסע בעקבות שורשי הזהות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה