"הרוסים"

אחד הגורמים שהשפיעו בלי כל ספק על החברה הישראלית בשנות התשעים היה עלייתם ההמונית של יהודי ברית המועצות לשעבר . בספרו מהגרים , מתיישבים , ילידים ( 2004 ) מתייחס קימרלינג לתופעה בכללותה תחת השם "הרוסים : " ההגירה הגדולה מברית המועצות , ולאחריה מחבר–העמים , כבר השפיעה רבות על המדינה הישראלית , בעיקר מבחינה מבנית ופוליטית , אך מלוא השפעתה יורגש ככל 1 יש טוענים כי המהלך נוצר גם בהשפעת תהליכים דומים שאירעו במערב שנאלץ , החל מסוף העידן הקולוניאלי , להתמודד עם הגעתם של מהגרים רבים מארצות העולם השלישי . הנראה בעוד 15-20 שנה . אז השפעה זו תתבטא גם במישור הערכי והזהותי , וכתוצאה מכך גם בכללי המשחק הבסיסיים . ( קימרלינג ( 20 , 2004 על פי קימרלינג , מדינת ישראל ידעה שלושה גלי עלייה מרוסיה : הגל הראשון בעשורים הראשונים של הציונות בסמוך למהפכה הבולשביקית עד , 1922 אז נאסרה ההגירה היהודית אל מחוץ לגבולות ברית המועצות . גל העלייה השני התרחש בעקבות הדטנט בסוף שנות השבעים ועד אמצע שנות השמונים 57 , 000 ) איש מתוך 215 , 000 יהודים שעזבו את ברית המועצות . ( גל העלייה השלישי והגדול מכולם התרחש במחצית הראשונ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה