מות האב כמסע

הסרטים הנידונים בפרק זה משתייכים כולם לז'אנר סרטי המסע . בין אם אלה מסעות אורבניים ובין אם אלה מסעות ברחבי הארץ , התבנית התמטית של הקינה על מות האב קשורה קשר הדוק למאפייני הז'אנר . על פי קוהן והארק ז' , ( 2-4 , 1997 Cohan & Hark ) אנר סרטי המסע אדי קינג ( גידי דר ( 1992 ההוליוודי נועד לדמיין את תרבותה של אומה , יהיה זה בדמות פנטזיה של הומוגניות ולכידות לאומיות , או סיוט דיסטופי של שונות חברתית ופוליטיקה ריאקציונרית . על כן הם טוענים כי ז'אנר סרטי המסע מספק מרחב זמין לבחינת המתחים והמשברים ברגע ההיסטורי שבו הוא מופק . בעקבות טימותי קוריגן , ( 1991 Corrigan ) הם מונים ארבעה מאפיינים הכרחיים לז'אנר : ראשית , מבחינה היסטורית , כז'אנר שנוצר אחרי המלחמה ( postwar genre ) יש לראות בו תגובה לשבר ביחידת המשפחה שהייתה למוקד האדיפלי של הנרטיב הקלאסי . כתוצאה מכך נוצרת אי יציבות של הסובייקט הגברי ; שנית , בז'אנר זה המאורעות ההיסטוריים הטעונים משפיעים על הדמויות ולעתים מתומצתים לכדי אובייקט מאיים אחד ; שלישית , גיבור סרט המסע מזדהה עם אמצעי התחבורה שלו ההופך להבטחה היחידה לאני בעולם של שעתוק מכני ;...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה