על אבות ובנים בקולנוע הישראלי

הסוציולוג עוז אלמוג מראה כי בדומה לשאר האתוסים המהפכניים במערב , גם האתוס הציוני טיפח את העדפת דור הבנים על פני דור האבות . במהפכות חברתיות , מסביר אלמוג , התקוות שדור ההורים תולה בדור הבנים גבוהות ועזות במיוחד משום שלאבות המהפכנים יש צורך עז להבטיח כי קורבנם לא היה לשווא , וכי המהלך החברתי הכביר שחוללו לא יבוא לקיצו עם מותם ( אלמוג . ( 84 , 1997 המקום שההוויה הישראלית החדשה הקצתה לפולחן הנעורים היה מרכזי כל–כך עד שגרם לאבות המייסדים לדחות את אחד הציוויים המרכזיים של היהדות , " כבד את אביך ואת אמך , " ולראות בגופו ובמעשיו של הבן הממשי , הצבר , משום אישור למהפכה . הכמיהה של האבות המייסדים לגאול את הדור הבא מתודעת הגלות והנדודים הביא לטיפוח אמנזיה ביחס לעבר , והיא שאפשרה את הולדת נרטיב–העל של הציונות , אשר יצר גשר סמלי בין ימי המקרא לציונות בהווה , תוך דילוג על אלפיים שנות גלות שקיפלו בתוכן תרבות יהודית עשירה ורבת–פנים ( זרובבל . ( 1997 בראשית ימיו לא הציג הקולנוע הישראלי את הגלות כמרחב ממשי , מוחשי או תודעתי , אלא כהיעדר ; ואילו האבות המייסדים שהגיעו מן הגלות נתפסו כ"נגועים" בהווייתה המ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה