שיבושים בהגשמת החזון: מלח הארץ (אורי ברבש 2006)

הסרט האחרון בפרק זה , מלח הארץ , אינו שייך לעשור הנידון . אך דווקא בחינתו מלמדת על המסמר האחרון בארון הקבורה של תקופת הנוסטלגיה השקרית בקולנוע הישראלי , ומכאן חשיבותו . ההיבט הנוסטלגי של הנרטיב עולה מאחת מחברות הגברים האיתנות ביותר באתוס הציוני הלא–היא החבורה מהמילואים . על פי טלמון , ( 213 , 2001 ) הגבריות הישראלית מתאפיינת באקטיביות שלה ובכשירותה הגופנית והחברתית . בניגוד לגבריות בז'אנרים ההוליוודיים המושתתת על פועלו של גיבור יחיד , אינדיבידואליסטי , להשבת הסדר החברתי על כנו , הגבריות הישראלית הוצגה לרוב כחלק מחבורה מלוכדת , חלוצים או לוחמים . אותה חבורה מיתולוגית היא העומדת לבחינה מחודשת בעלילת הסרט מלח הארץ . לשם כך רוקם הבמאי אורי ברבש עלילה מפותלת שבה הערכים האידיאולוגיים של אותה חבורה , שכמעט נמוגו ממסך הקולנוע הישראלי , מעומתים עם פניה החדשות של הארץ ומידרדרים למה שנראה כסיוט של הציונות . מלח הארץ הוא סרט פעולה מובהק המגולל את קורותיהם של ארבעה גברים שאפשר להגדירם כ"מלח הארץ , " כשם הסרט . הם כבר לא צעירים כל כך , ולכאורה כל אחד מהם " מסודר בחיים , " אם בעבודה ואם בחייו האישיים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה