2 טראומה כמחוללת תמורה בשיח הקולנועי

בשלהי שנות השמונים הופקו בזה אחר זה שלושה סרטים עלילתיים שעסקו בהשפעת האינתיפאדה הראשונה על הפרט הישראלי : נישואים פיקטיביים ( חיים בוזגלו , ( 1988 שדות ירוקים ( יצחק [ צפל ] ישורון ( 1989 ונקודת תצפית ( דינה צבי–ריקליס . ( 1990 בשונה מהסרטים העלילתיים הפוליטיים שהופקו באותו עשור ואימצו את נקודת מבטו של האחר הפלסטיני בשטחים הכבושים , ( 2010 Gertz & Munk ) שלושת הסרטים הללו התמקדו באופן שבו היוותה האינתיפאדה הראשונה אירוע מחולל בעיצוב זהותה החדשה של החברה הישראלית , כחברה בעלת מאפיינים סותרים של אלימות מחד גיסא , ואדישות מאידך גיסא . שלושת הסרטים חוברים יחדיו כדי להאיר לראשונה באמצעות עלילותיהם , פן שלא נידון כמעט בקולנוע הפוליטי של שנות השמונים , והוא המחיר הפרטי הגבוה שמשלם הגבר הישראלי השורד את המלחמות ( מונק . ( א 2009 מן הבחינה הזאת מספקים הסרטים ניראות לאינתיפאדה הראשונה שבניגוד לאינתיפאדת אל–אקצא , התנהלה הרחק ממוקדי הערים הישראליות באזורי יהודה , שומרון ורצועת עזה . הקישור בין ניראות הצד הפלסטיני המדוכא לבין פניו ( וייסוריו ) של החייל הישראלי המדכא יוצר את התשתית למסגרת השיח הפו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה