פוסט־קולוניאליזם בהקשר ישראלי

הקשר בין הקולנוע של שנות התשעים לבין הביקורת הפוסט–קולוניאלית הוא אולי ההיבט המורכב ביותר בדיוננו , לאור ההיסטוריה הייחודית של מדינת ישראל וביקורת ההיסטוריוגרפיה הציונית כפי שהציעו ההיסטוריונים החדשים . שנת , 1948 השנה שבה הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל , התאפיינה בהתעוררותם הלאומית של עמים שונים בעולם השלישי , ובתביעותיהם לעצמאות . אך בעבור עמי העולם השלישי , פירושה של התעוררות זו היה שחרור מנוכחותו הפיזית של הקולוניאליסט המערבי , ואילו במקרה של מדינת ישראל היה פירושה מורכב יותר : מצד אחד הייתה זו השתחררות משלטון המנדט הבריטי בארץ , אך מנגד היא סימלה גם את הניסיון להרחיק את תושביה האחרים של פלסטינה , במטרה לייהד את הארץ . הקמתה של המדינה–החברה היהודית–ציונית עמדו אפוא בסימן העדפתה של קבוצה אתנית אחת שהיגרה לארץ על פני כל הקבוצות האחרות שכבר חיו כאן , לרבות דרוזים , 13 יש להתייחס למושג " כוח" ( בצרפתית , ( pouvoir על פי הדו–משמעות הנגזרת ממשמועו הפוליטי בצרפתית , קרי מי שמחזיק [ ים ] בכוח השלטון . 14 דירליק מזהה לפחות שלוש משמעויות למושג פוסט–קולוניאליזם : המשמעות הראשונה משמשת לתיאור ר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה