הערה על פוסט־מודרניזם

חקר קולנוע הגבול מוביל , כאמור , למספר כיוונים תיאורטיים–ביקורתיים שתפסו מקום מרכזי בשיח הישראליות בשני העשורים האחרונים : ביקורת פוסט–קולוניאלית , ביקורת פוסט–ציונית והיבטים שונים של פוסט–מודרניזם , לרבות גישות של פוסט–סטרוקטורליזם ודה–קונסטרוקציה . הגישות השונות הללו צמחו כולן בשנות השישים והשבעים במערב , וקשרים שונים מחברים ביניהן . עם זאת , לא ייסקרו בספר זה מכלול היבטיו התיאורטיים של הפוסט–מודרניזם אלא אך ורק התפיסות הנוגעות לגוף הקולנועי של המחקר , ובראשן התיאוריה הפוסט–קולוניאלית והתיאוריה הפוסט–ציונית , המציגות עמדות דומות בבואן לדון ביחסי יחיד וכוח . מאחר שגישות אלה מערבות סוגיות של מזרח ומערב – מבחינת מושאי המחקר ומבחינת הרקע האישי של החוקרים – הן משקפות את המצב המורכב שבו נתונה הביקורת בבואה לדון בפרקטיקות ניכוס ודחייה של רעיונות בעידן הפוסט–קולוניאלי .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה