פתח דבר

מה גורם לקולנוע לשנות את פניו ? מה מביא יוצרים ליצירת פרדיגמה חדשה על הזהות , על המרחב המקומי , ולעתים גם על הלאום ? מה מחולל פריודיזציה ? חוקר התרבות פרדריק ג'יימסון טוען שבסוגיית הפריודיזציה " קווי הגבול המובהקים בין תקופות לרוב אינם כרוכים בשינויי תוכן מוחלטים , אלא דווקא בבנייה מחדש של כמה יסודות שהיו קיימים כבר : מאפיינים שבתקופה או במערכת מוקדמת יותר היו שוליים נעשים עתה דומיננטיים , וכאלה שהיו קודם לכן דומיננטיים הולכים ונעשים משניים" ג' ) יימסון . ( 33 : 2009 דבר זה נכון גם בקולנוע הישראלי בשנות התשעים . מה שנראה בשעתו כעוד עשור בכרונולוגיה של הקולנוע הישראלי מתגלה כתקופה תחומה היטב , שבה התחוללו שינויי דגש שהעלו אל פני השטח את מה שהיה מובלע ואף מושתק בתוך העשייה הקולנועית בעשורים הקודמים . השוליים הפכו למרכז והמרכז – לשוליים . ספר זה מבקש לעמוד על התמורות הדרמטיות שחולל עשור שנות התשעים בהיסטוריה המתהווה של הקולנוע הישראלי . תחילתו של מחקר זה בסוף שנות התשעים בעבודת הדוקטור שלי ; חשתי שאנו עומדים על ספה של תקופה מטלטלת , ולא בשל " איומי" המילניום , אלא בעיקר בשל השסע החברתי ות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה