תוכן העניינים

פתח דבר 9 פרק : 1 מבוא 11 על אופיו הפוליטי של הקולנוע הישראלי 13 הרקע להופעתו של קולנוע הגבול 16 פוסט–מודרניזם , פוסט–קולוניאליזם ופוסט–ציונות 16 הערה על פוסט–מודרניזם 18 פוסט–קולוניאליזם בהקשר ישראלי 18 ביקורת פוסט–ציונית 21 להגדרת קולנוע הגבול 22 לימינליות : בין מרחב הגלות למרחב הארץ 26 גבולותיו של קולנוע הגבול 35 פרק : 2 טראומה כמחוללת תמורה בשיח הקולנועי 37 ערעור הקשר שבין האדם למרחביו הטבעיים 39 שובו של המודחק : נישואים פיקטיביים ( חיים בוזגלו 40 ( 1988 מסע אל לב טראומת ההווה : שדות ירוקים ( יצחק [ צפל ] ישורון 44 ( 1989 עמדה פסיבית כהתנגדות : נקודת תצפית ( דינה צבי–ריקליס 48 ( 1990 פרק : 3 על המקום – תמורות בייצוג המרחב הישראלי 52 סוגיות בחקר המרחב 52 נרטיב–העל של הציונות כביקורת המרחב 56 פנטזיה אפוקליפטית על המקום הישראלי : החיים על פי אגפא ( אסי דיין 60 ( 1992 הגשרים בין אתמול למחר : המרחק ( דן וולמן 66 ( 1994 ואם בכל זאת תימצא דרך חזרה ... עפולה אקספרס ג' ) ולי שלז 72 ( 1998 פרק : 4 נוסטלגיה שקרית – גלגולי העבר הציוני בקולנוע הגבול 77 מסע בעקבות הזמן הציוני : הגמל המעופף ( רמי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה