רשימת בעלי זכויות היוצרים

אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה . We are grateful to the copyright holders who granted their permission to use the items that appear in this book . ציטוטים עמודים 1066-1068 ג'ק חביב , יצחק שנור , " השלכות כלכליות של ההזדקנות על החברה , " הזדקנות וזיקנה בישראל , א' רוזין ( עורך , ( הוצאת אשל , . 2003 באדיבות אשל , האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל , מיסודו של הג'וינט וממשלת ישראל . עמודים 1133-1129 וניג' גל וראובן פסח , " התפתחות מערכת הביטחון הסוציאלי לקשישים בישראל והשלכותיה , " ביטחון סוציאלי , ( 2002 ) 62 עמודים . 117-121 באדיבות המוסד לביטוח לאומי . עמודים 1221-1236 דב פלג , " הרפורמה במערכת הפנסיה בישראל , , " 2002-2004 ביטחון סוציאלי , ( 2006 ) 71 עמודים . 84-107 באדיבות המוסד לביטוח לאומי . עמוד 1254 אבי רמות , " נגישות של אנשים עם מוגבלויות , " הדעה הרווחת , ( 2004 ) 37 עמוד . 13 באדיבות האיגוד הישראלי לרווחה חברתית . עמודים 1258-1259 אריק רימרמן ושירי כץ , " המדיניות כלפי נכים בישראל : סוגיות מרכזיות , " הדעה הרווחת , ( 2004...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה