מפתחות

מפתח קיצורים של מקורות לועזיים 1479 מפתח החקיקה 1480 מפתח הפסיקה 1482 מפתח האמנות 1493 מפתח הספרות 1495 רשימת קיצורים של מקורות לועזיים Can . J . Pol . Sci . – Canadian Journal of Political Science Com . Lab . L . – Comparative Labor Law EHRR – European Human Rights Report Eur . JSS – European Journal of Social Security Fordham L . R . – Fordham Law Review ILO – International Labour Organization ILR – International Labour Review Int . Enc . Lab . L . Ind . Rel . – International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations ISSA Rev . – International Social Security Association Review J . Eur . Pub . Pol . – Journal of European Public Policy Maryland L . Rev . – Maryland Law Review New England L . Rev . – New England Law Review Nw . U . L . Rev . – Northwestern University Law Review S . Cal . L . Rev . – Southern California Law Review Scandinavian Jou . Soc . Wel . – Scandinavian Journal of Social Welfare Texas l'Int . L . J . – Texas International Law Journal Y . L . J . – Yale...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה