תשובות לשאלות בשער הרביעי

תשובה 1 א . ארגון נפגעי תאונות עבודה טען שהפחתת קצבת הנכות ב 4 % בהתאם לסעיף ) 10 א ) לחוק התוכנית הכלכלית , פוגעת בזכות החוקתית לשוויון של מי שנפגעו בתאונות עבודה . הפגיעה בשוויון מתבטאת באפליה שיוצרת ההפחתה בין נכי צה"ל , נכי הנאצים , נפגעי פעולות האיבה ונכים אחרים שעליהם לא חלה ההפחתה , לבין נכים נפגעי תאונות עבודה שעליהם חלה ההפחתה האמורה ( ראו : סעיף 2 לפסק הדין . ( ב . בית המשפט קבע ( בסעיף 8 לפסק ) כי כדי לבסס טענה של אפליה , שהיא פגיעה בזכות החוקתית לשוויון , יש להצביע על קיומה של הבחנה לא מוצדקת בחוק הפוגע . ואולם הבחנה בין קבוצות המבוססת על שוני רלוונטי אינה אפליה . על כן , השאלה לדעת בית המשפט הייתה אם ההבחנה שנעשתה בסעיף 10 לחוק התוכנית הכלכלית היא אפליה . על כך השיב בית המשפט בשלילה , מאחר שלדעתו ההבחנה בין נכי תאונות עבודה לבין הנכים האחרים המשתייכים לקבוצה השנייה נעשית על רקע תחושת החובה המוסרית של החברה הישראלית כלפי לוחמיה ומגניה ( נכי צה , ( "ל קורבנות תוקפיה ( נכי פעולות האיבה ) ונפגעי צורריה ( נכי רדיפות הנאצים . ( המכנה המשותף של נכי הקבוצה השנייה הוא הקשר שבין נס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה