6 פגיעה בעבודה: קצבאות

נפגע בעבודה זכאי לקבל דמי פגיעה בגין התקופה הראשונה שלאחר הפגיעה ועד לגבול של 13 שבועות , אם הוא נעדר כושר עבודה ובפועל אף לא עבד . זאת ועוד , קצבת נכות בעבודה משולמת למי שנפגע בעבודה ואשר ועדה רפואית קבעה לו דרגת נכות של 9 % לפחות . הקצבה נקבעת לשני פרקי זמן : קצבת נכות זמנית , המשולמת בגין התקופה שבה דרגת הנכות נקבעה כלא יציבה ; וקצבת נכות יציבה , המשולמת בגין התקופה שבגינה נקבעה דרגת נכות יציבה . כמו כן , נפגעי עבודה זכאים : א ) להחזר הוצאות ריפוי לקופות החולים ; ב ) לשיקום מקצועי אם נקבעו לנפגע לפחות 10 % נכות ובתנאי שהוא אינו מסוגל לשוב לעבודתו הקודמת או לעבודה אחרת . בני משפחה של נפגע עבודה שנפטר בעקבות הפגיעה בעבודה זכאים , בתנאים מסוימים , לקצבת תלויים . בני המשפחה הזכאים לקצבה זו הם האלמן או האלמנה , הילדים של המבוטח שנפטר , ובתנאים מסוימים גם הורים , אחים , או סב או סבתא , וזאת אם הנפטר היה מפרנסם .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה