5 תאונת עבודה – יסוד שלישי: חבלה

בהתאם ליסוד השלישי נדרש שלאירוע התאונתי תהיה תוצאה של חבלה גופנית . בית הדין הסביר את הדברים בהשוואה הזאת : במקרה הראשון , פועל נפל מפיגום וקם בלא כל חבלה . בנסיבות אלה יש תאונה במשמעות המקובלת של המונח , אבל אין תאונת עבודה , משום שלאירוע לא נתלוותה חבלה גופנית . במקרה השני , פועל נפל מפיגום ונחבל . בנסיבות אלה יש תאונת עבודה כמוגדר בחוק הביטוח הלאומי ועל כן קמה מכוחה גם זכאות לקצבה . זאת , משום שקיומה של חבלה הוא יסוד חיוני בהגדרה של תאונת עבודה . ההכרה שבעקבות התאונה אירעה חבלה מותנית בהכרעה מקדמית בשני עניינים : א ) נדרשת קביעה שקיים קשר סיבתי בין הפגימה ( שנגרמה על ידי החבלה ) לבין התרחשותו של האירוע התאונתי ; ב ) נדרשת קביעה בדבר היקפה של דרגת הנכות . כל אחד משני תנאים אלה מזקיק הבהרה והיא תיעשה להלן . א . חבלה : קיומו של קשר סיבתי לכאורה נראה כאילו דרישה זו מיותרת , משום שעצם ההכרה באירוע התאונתי כתאונת עבודה מגלם בתוכו את הקביעה שהפגיעה בעבודה התרחשה תוך כדי העבודה ועקב העבודה . אבל לעניין פגיעה בעבודה נעשתה הבחנה בין שני סוגים של קביעת קשר סיבתי ותכליותיהם , בין הגופים המוסמכי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה