דב"ע נה/0-116 המוסד לביטוח לאומי – איטה שטיין, פד"ע לז 577, עמודים 610-606

הכרעה הקשר הסיבתי בין הופעת מחלת ההודג'קין אצל המשיבה לבין עבודתה במעבדה . 11 הקשר הסיבתי ונטל ההוכחה יסוד הכרחי ליישום תורת המיקרו–טראומה הוא קיומו של קשר סיבתי בין עבודת המבוטחת לבין הופעת המחלה אצלה . מחלת ההודג'קין מתפתחת לאורך זמן גם אצל אנשים שאינם עובדי מעבדה . מכאן , שרמת ההוכחה הדרושה במקרה דנן לצורך הוכחת הקשר הסיבתי הנטען חייבת להיות גדולה ממקרית , chance – וזאת גם לאור העובדה שמחוקק המשנה לא כלל את מחלת ההודג'קין ברשימת מחלות המקצוע ולא קשר בינה לבין עבודה במעבדה . עוד יודגש , כי הקשר הסיבתי הנדרש לצורך יישום תורת המיקרו–טראומה הוא חזק יותר מזה הדרוש לצורך הוכחת מחלת מקצוע , מכיוון שלגבי מחלת מקצוע קיימת חזקה של קשר סיבתי . זאת ועוד , מכיוון שלא מדובר ב"מחלת מקצוע" כמשמעותה בחוק או ב"תאונת עבודה" במתכונתה המסורתית , דהיינו פגיעה פתאומית וחד–פעמית – לא קמה חזקה של קשר סיבתי לגבי הוכחת "תאונת עבודה" של מיקרו–טראומה . מכאן , כי במקרה דנן הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי מוטל על המשיבה . . 12 מחלה שנגרמת על–ידי גורמים שונים causal-Multi disease – מחוות–דעתם של שני המומחים היועצים הרפ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה